وزن سیاسی انتخابات جهانگیری اصلاح طلب اصلاح طلبان

وزن: سیاسی انتخابات جهانگیری اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جهانگیری جای عارف را می‌گیرد

در فضای امروز اصلاح طلبی جهانگیری می‌تواند نقشی بهتر و پررنگ تری از عارف بازی کند. شاید بتوان گفت فصل میدان داری عارف به آخر رسیده و دوران جهانگیری شروع شده است

جهانگیری جای عارف را می‌گیرد

جهانگیری جای عارف را می گیرد

عبارات مهم : سیاسی

در فضای امروز اصلاح طلبی جهانگیری می تواند نقشی بهتر و پررنگ تری از عارف بازی کند. شاید بتوان گفت فصل میدان داری عارف به آخر رسیده و دوران جهانگیری شروع شده است هست.

جریان اصلاحات بعد از سال ها به یک راه و رسم مشخص سیاسی رسیده هست. آنان از رهبری راهبردی استفاده می کنند و در کنار آن از یک فرماندهی در میدان هم سود می برند.

حوادث بعد از انتخابات سال 88 باعث شد تا بسیاری از اشخاص آشنا شده است جریان اصلاحات نتوانند به صورت مستقیم در فضای سیاسی کشور حضور پیدا کنند و همین معنا باعث شد تا آنها مجبور شوند از بیرون بازی سیاسی جناح خود را هدایت کنند. همین مسئله باعث شد تا افرادی همچون محمدرضا عارف که توانسته بود از وقایع 88 عبور کنند وارد صحنه شوند و فرماندهی در میدان اصلاح طلبان را به عهده بگیرند.

جهانگیری جای عارف را می‌گیرد

جریان اصول گرا بر این باور بود که بعد از سال 88 دیگر جریان اصلاحات نمی تواند قد راست کند و به صحنه سیاسی کشور بازگردد ولی حضور افرادی همچون عارف در انتخابات خرداد 92 و اسفند 94 باعث شد جریان اصلاحات بتواند بعد از 4 سال سخت باز هم در صحنه سیاسی کشور حضور پیدا کند.

عارف بعد از این حضور موفق ولی دچار یک انفعال شد. بسیاری از اصلاح طلبان انتظار داشتند معاون اول دولت اصلاحات در مجلس حضور پررنگی داشته باشد و همچون یک فرمانده در میدان عمل کند. فرماندهی که تمام قد بتواند جریان اصلاحات را هدایت کند.

در فضای امروز اصلاح طلبی جهانگیری می‌تواند نقشی بهتر و پررنگ تری از عارف بازی کند. شاید بتوان گفت فصل میدان داری عارف به آخر رسیده و دوران جهانگیری شروع شده است

انفعال عارف باعث شد تا نگاه ها به سمت یک اصلاح طلب دیگر برود. کسی در که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نشان داد یک بازیگر ماهر و کارکشته در سپهر سیاست کشور عزیزمان ایران است.

بسیاری اسحاق جهانگیری را یک مدیر اجرایی نیرومند می دانستند ولی انتخابات نشان داد او سیاستمدار ماهری نیز هست. واکنش‌ها او در جریان مناظره ها باعث شد جریان اصلاحات به این فکر کند که می تواند بر روی نامزدی اسحاق جهانگیری جهت انتخابات ریاست جمهوری 1400 فکر کند.

جهانگیری جای عارف را می‌گیرد

جهانگیری در کنار حضور درخشان در انتخابات ریاست جمهوری در تلاش است تا رابطه اصلاح طلبان با مقام معظم رهبری را اصلاح بخشد و زمینه فعالیت بسیاری از آنها را فراهم کند. موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در این مورد این نقش جهانگیری می گوید:« قبل از انتخابات مجلس من و مردها جهانگيري و انصاري دیداری با رهبري داشتيم. بعد آقای جهانگيري چون در دولت بود بيشتر اين ديدارها را تکرار کرد. جهانگیری خیلی امیدوار است و اعتقاد است این رفت و آمدها می تواند اگر مسائلی فی مابین باشد، حل کند.»

به نظر می رسد با نقش پررنگ جهانگیری در فضای سیاسی کشور او جای عارف در میان اصلاح طلبان را گرفته هست. فرماندهی در میدان نیاز به فردی عملگرا و فعال دارد. شاخصه هایی که در جهانگیری به خوبی قابل مشاهده است.

در فضای امروز اصلاح طلبی جهانگیری می‌تواند نقشی بهتر و پررنگ تری از عارف بازی کند. شاید بتوان گفت فصل میدان داری عارف به آخر رسیده و دوران جهانگیری شروع شده است

به نظر می رسد در فضای امروز اصلاح طلبی جهانگیری می تواند نقشی بهتر و پررنگ تری از عارف بازی کند. شاید بتوان گفت فصل میدان داری عارف به آخر رسیده و دوران جهانگیری شروع شده است هست.

اخبار سیاسی – عصر ایران/مصطفی داننده

جهانگیری جای عارف را می‌گیرد

واژه های کلیدی: سیاسی | انتخابات | جهانگیری | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs