وزن سیاسی انتخابات جهانگیری اصلاح طلب اصلاح طلبان

وزن: سیاسی انتخابات جهانگیری اصلاح طلب اصلاح طلبان انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال ، آخوندی

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کرد که در ۴ سال گذشته ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده

پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال ، آخوندی

آخوندی: پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال

عبارات مهم : ایران

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کرد که در ۴ سال گذشته ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده است است.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی صبحگاه امروز با حضور در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین هر سال ۲۰۰ هزار پروانه صادر شده است که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال ، آخوندی

وی با بیان اینکه اگر رشد میانگین خانوار را ۳.۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به صدور ۷۶۰ هزار پروانه، باید بگویم که با این صدور پروانه ۲ میلیون نفر به جمعیت پذیری پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه شده است است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علی رغم صدور پروانه شاهد آن بودیم که از سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیتی جذب نشده که این توصیه مهمی هست، گفت: آمار واحدهای مسکونی سال ۱۳۹۵ براساس سرشماری ۳.۳ میلیون بوده هست، این نشان می دهد شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر ظرفیت جمعیت پذیری دارد و در ۵ سال گذشته هم حداکثر بار صدور پروانه و فروش شهر را داشته است.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کرد که در ۴ سال گذشته ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده

آخوندی با بیان اینکه توصیه قابل توجه آن است که برآورد ما براساس بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۴۱۵ این جمعیت پذیری ۱۶ میلیونی که متوجه مجموعه البرز و پایتخت کشور عزیزمان ایران هست، به ۱۹.۵ نفر می رسد که حتی به ۲۰ میلیون نفر در ۲۰ سال آینده نمی رسد و نشان می دهد رشد منطقه البرز و پایتخت کشور عزیزمان ایران از رشد میانگین ملی در آینده کمتر است.

وی افزود: جمعیت پذیری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران براساس آنچه که در پروانه ها و ضوابط ساختمانی طراحی شده، جمعیت پذیری بالای ۱۲.۵ میلیون نفر هست، این در حالی است که افق جمعیت پذیری آینده نگری شده است ۱۰.۵ میلیون نفر بوده است که براساس اوضاع صدور پروانه، این جمعیت به ۱۲.۵ میلیون نفر می رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: توصیه مهم این است که اگر فرض کنیم تخلف در دوره مدیریت تازه نیز وجود داشته باشد پرسش اینجاست که آیا این تخلفات بازار دارد؟ که باید عنوان کنم که در آینده بازاری نخواهد داشت چراکه ما با شهری مواجه هستیم که ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد که این نشان دهنده عدم تعادل وحشتناک در شهر است و این توصیه مثبت تحولات آینده است که می توانیم بر روی آن تمرکز کنیم.

پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال ، آخوندی

آخوندی افزود: اگر فرض کنیم هیچ تحولی در سیاست گذاری پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ نداده و همچنان شهرداری میل به به فروش شهر داشت، باید بگویم که مشتری جهت این تخلفات وجود نداشت همچنان که در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ شاهد عدم استقبال مردم از خرید منزل بودیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه بر اینکه یک کلانشهر هست، پایتخت نیز است که این پایتخت بودن مسوولیت ها و ماموریت های مضاعفی را در پایتخت کشور عزیزمان ایران ایجاد کرده که با سایر کلانشهرها تفاوت دارد گفت: تبریز، مشهد اصفهان و… کلانشهر هستند ولی به علت اینکه پایتخت نیستند شاخصه های متفاوتی دارند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بیان کرد که در ۴ سال گذشته ۷۶۰ هزار پروانه جهت ساخت واحدهای مسکونی صادر شده

آخوندی با بیان اینکه اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید بتوانند از ظرفیت های پایتخت کشور عزیزمان ایران دفاع کنند و اگر نقصی در عملکرد وجود دارد آن را برطرف کنند، گفت: چراکه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت اینکه پایتخت است هم سود می برد و هم هزینه هایی را پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه مطالعاتی درخصوص امکان پذیری تجدیدنظر در پایتخت انجام شده است که باعث شده است یافته های زیادی درخصوص پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج داشته باشیم، گفت: مورد نیاز است وزارت راه و شورا و شهرداری های پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج یک بار این مطالعه را مرور کنند تا به یک مفهوم یکسان درخصوص پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برسیم و بدانیم چه آینده ای در انتظار پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۰۰ هزار منزل خالی دارد/ صدور ۷۶۰ هزار پروانه در ۴ سال ، آخوندی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات جمعیتی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در سال ۴۵، جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار نفر بوده است و جمعیت اطراف با اندکی عوض کردن اندک بود به گونه ای که جمعیت کرج به حدود ۴۰ هزار نفر می رسید و در طرح جامع سال ۴۵ آینده نگری شده است بود که جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۷۰ به ۵.۵ میلیون نفر برسد ولی در عمل این جمعیت به حدود ۶.۳ میلیون نفر رسید و توصیه مهم این است که جمعیت اطراف شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۸ میلیون نفر زیاد کردن یافت.

آخوندی ادامه داد: جمعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تقریبا جمعیت مطابق با طرح جامع بود ولی در اطراف تقریبا جمعیت چند برابر شد.

وی با بیان اینکه بزرگترین خطای سیاسی و استراتژیک تفکیک البرز از پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، گفت: جمعیت همچنان بین البرز و پایتخت کشور عزیزمان ایران سیال است و نمی توان یک جمعیت سیال را با یک تفکیک سیاسی غیرسیال کرد.

وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۶.۳ به ۸.۷ میلیون نفر رسید، گفت: به نظر می رسد در ۲۵ سال بعد جمعیت اطراف به ۱۶ میلیون نفر برسد و توصیه ای که باید توجه کرد این است که ظرف سال های ۴۵ تا ۹۵ جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران سه برابر شد ولی جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران و اطراف ۵ برابر شد که یک بحران بیش از حد در حاشیه پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم که نمی توانیم به آن بی توجه باشیم چراکه بر اساس تقسیمات کشوری یک مجموعه ۴۲ بخش دارد که درخصوص پایتخت کشور عزیزمان ایران تنها ۴ بخش این تقسیمات سکونت و اشتغالشان در داخل شهرهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران است و ۴۲ بخش اشتغال و معاش ارزش به پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج بستگی دارد. بنابراین پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی تواند نسبت به اطراف خود را مصون نگه دارد هرچند که از لحاظ قانونی می تواند جدا باشد ولی در عمل کاملا تحت تاثیر اطراف است چراکه روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از شهرهای پیرامونی به پایتخت کشور عزیزمان ایران می آیند و جهت جابه جایی این افراد ۵۳۰ هزار ماشین دخیل هستند.

آخوندی با بیان اینکه سرانه تخت بیمارستان در پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۳.۲۴ تخت هست، گفت: در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر از یک تخت جهت هر ۱۰۰۰ نفر است و تصور کنید می توان این فقر را از پایتخت کشور عزیزمان ایران دور نگه داشت؟ بنابراین باید عنوان کنم که با مساله پیچیده ای روبه رو هستیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: جمعیت پذیری گذشته نشان می دهد که توسعه مهار نشده در اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران و یک سوداگری در داخل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم که به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تفکیک کرج به عنوان استان البرز از تهران، گفت: زمانی که کرج را به استان البرز تبدیل کردند، اساسا مقامات محلی در پایتخت کشور عزیزمان ایران واکنشی نشان ندادند و عنوان نشد که این تفکیک چه بلایی بر سر پایتخت کشور عزیزمان ایران می آورد. بی تردید بزرگترین مساله و بنیادی ترین مساله پایتخت از نظر من بحث تقسیمات کشوری است که کمتر کسی به آن توجه می کند و علت آن نیز نبود دولت محلی است.

آخوندی افزود: در منطقه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران که زندگی مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران متاثر از آن است در حال حاضر ۲۲ شهرستان وجود دارد که این به معنی آن است که ۲۲ مدیریت مستقل در آن شکل گرفته هست. در حال حاضر در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴۶ بخش و ۶۱ شهر وجود دارد. اگر روند موجود دچار یک تغییراساسی نشود، به این مفهوم است که جهت ۲۰ سال آینده ۴۶ بخش به ۷۲ بخش و ۶۱ شهر به ۸۱ شهر تبدیل می شود این یعنی تقسیمات خردتر و محلی تر خواهد شد که تمام آثار آن به کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برمی گردد.

وی خطاب به شورای شهر اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: دومین پیشنهادی که دارم این است که ما در وزارت راه و شهرسازی و شما در مجموعه شورای شهر به یک فهم یکسان برسیم که هیچ نقطه ای در کل پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ از مجموعه مدیریت شهری خارج نباشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر بخش داریم که مدیر بخش جهت خود تصمیم گیری می کند و حدود ۱۲۰۰ آبادی وجود دارد که این به معناست که ۱۲۰۰ مرکز پروانه ساختمانی در پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم. این زیاد کردن جمعیتی که ظرف ۵۰ سال گذشته از ۳ میلیون نفر به ۱۳ میلیون نفر رسیده هست، زیاد در مناطقی بوده که من آنها را منطقه الفراق می دانم. بدهید معنا که تحت کنترل هیچ شهرداری نبوده هست. اگر جهت این عنوان به یک فهم یکسان برسیم و زمین های موجود در منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ که از نظر من مجموعه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و البرز هست، همگی تحت کنترل شهرداری ها قرار نگیرد، ۱۳ هزار هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیر ساخت و ساز می رود و باز هم منابع زیستی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بین خواهد رفت.

آخوندی در بخش دیگری از صحبت های خود، بحران آب را بزرگترین بحران آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران خواند و افزود: در حال حاضر ۴.۸ میلیون متر مکعب آب در روز در پایتخت کشور عزیزمان ایران مصرف می شود که در آینده این میزان به ۵.۹ میلیون متر مکعب زیاد کردن می یابد. در حقیقت شاهد زیاد کردن ۲۰ درصدی خواهیم بود. آیا می توان رشد ۲۰ درصدی منابع آبی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را محقق کرد؟ لذا بزرگترین بحران آینده ما، بحران آب خواهد بود.

وی ادامه داد: دومین مساله ای که به قول من دولت محلی و مرکزی باید به توافق برسند، این است که زمین در پایتخت کشور عزیزمان ایران باید موزاییک شود و بین شهرداری ها نقطه ای نباشد که از کنترل آنها خارج شود. اگر مفهوم دولت محلی و ملی را بپذیریم باید به سراغ نظام مالیات محلی و ملی برویم و امروز وقت آن رسیده که در مورد این عنوان حرف بزنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نظام شهری کشور عزیزمان ایران به خاص نظام شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در ۲۰ سال گذشته عادت بدی پیدا کرده که از طریق ساخت و ساز منابع مالی خود را تامین می کند. اگر امروز این عادت را بپذیریم و بخواهیم انجام دهیم بی تردید باید بدانیم که مشتری ندارد لذا بحث هایی از جمله فروش تراکم سیار و… به تدریج بساطش جمع خواهد شد و در آخر شما می مانید و بدهی های گذشته و هزینه های جاری که باید جاری شود.

آخوندی در ادامه به عنوان حمل و نقل عمومی در پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کرد وافزود: روزی ۵۳۰ هزار ماشین وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود و حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وارد این شهر می شوند آیا تصور می کنید پایتخت کشور عزیزمان ایران غیر از حمل و نقل عمومی ریل پایه چاره دیگری دارد؟ بی تردید باید یک حمل و نقل عمومی یکپارچه تعریف کنیم که وسعت پیرامونی حدود ۱۲۰ کیلومتر را پوشش دهد و قطعا این یک برنامه کوتاه مدت نخواهد بود.

وی افزود: باید با شکل گیری یک شرکت حمل و نقل عمومی حومه ای به سمت تشکیل حمل و نقل مترو یکپارچه حرکت کنیم. این راهکار اساسی است و البته راهکاری بسیار گرانقیمت و زمانبر محسوب می شود ولی می توانیم در مسیر تحقق این نشانه از شبکه راه آهن موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم ولی این برنامه نیازمند این است که یکصدا باشیم و برنامه مشترکی میان وزارت شهرسازی و شورا و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تدوین کنیم. به محض روی دادن این اتفاق، تعادل پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه عوض کردن خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر امروز به علت سوداگری بعضی در پایتخت کشور عزیزمان ایران زمین به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده هست، با تحقق حمل و نقل عمومی مناسب این روند عوض کردن خواهد کرد. بی تردید در این شرایط اگر منابع مالی شهرداری به فروش شهر وابسته باشد درآمدهای آن کم کردن خواهد یافت، لذا باید به فکر یک نظام مالی محلی باشیم.

آخوندی ادامه داد: در پایتخت کشور عزیزمان ایران مهم ترین بحثی که با آن مواجه هستیم، بحث عدم تعادل هاست. امروز با پدیده بدمسکنی در بافت های پیرامونی و بافت های تاریخی مواجه هستیم به شکلی که حدود ۲۲۰۰ هکتار بافت تاریخی و ۲۰۰۰ هکتار بافت میانی فرسوده و همچنین ۶۰۰۰ هکتار بافت فرسوده پیرامونی داریم. پدیده بدمسکنی و منزل های خالی که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد از معضلات این شهر محسوب می شود.

وی تاکید کرد: براساس مطالعه ای در منطقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ۳۰ هزار منزل خالی وجود دارد و این غیر از واحدهایی است که در دست ساخت قرار دارند. رقم بزرگی نیز در خصوص منزل های خالی در منطقه ۲۲ داریم و در سایر مناطق نیز چنین پدیده ای مشاهده می شود. در حقیقت عدم تلاقی عرضه و تقاضا وجود دارد که عمدتا این مساله به واکنش‌ها شهرداری بازمی گردد. در حقیقت هنگامی که شهرداری اداره شهر را با اداره یک بنگاه اشتباه گرفته، افراد به سمت سوداگری حرکت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به انجام مطالعاتی راجع به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: مجموعه شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت اسکان جمعیت فعلی و جمعیت آینده به قدر کافی زمین دارد. مسئله تامین زمین نداریم بلکه مسئله سیاست گذاری روی زمین ها وجود دارد.

آخوندی تاکید کرد: امروز با این پرسش مواجه هستیم که همچنان به تقاضاهای سوداگرانه پاسخ مثبت دهیم؟ این در شرایطی است که پایتخت کشور عزیزمان ایران همانند سیبی که از درون دچار پوسیدگی می شود، در حال فرسودگی هست. راهکار این عنوان این است که برگردیم به درون. هه مطالعات نشان می دهد که ظرفیت داخل جهت پاسخگویی به این نیاز وجود دارد ولی در این مسیر به دو مورد نیازمندیم.

وی ادامه داد: برگشتن به یک تشخص هویتی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید اتفاق بیفتد. توجه به عنصر فرهنگی به عنوان مهم ترین مساله ای که در پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم باید مدنظر قرار گیرد. توصیه مهم این است که آیا می توانیم بافت فرسوده را با تراکم اضافی حل کنیم؟ سیاست برگشت هویت تاریخی جهت کسبه و ساکنان پایتخت کشور عزیزمان ایران جالب تر از دادن تراکم اضافه هست. لذا باید ابتدا عنصرهای هویتی محله را که می تواند مشمول بر بازار، مسجد، رونق کسب و کار و… باشد، احیا کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این میان به یک نهاد توسعه گر نیاز داریم که بین شهرداری و مالکان قرار بگیرد تا بتواند از بانک ها تسهیلات بگیرد. متاسفانه این نهاد در کشور عزیزمان ایران وجود ندارد.

آخوندی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: زیاد کردن قدرت خرید از دو مسیر قابل تحقق هست. ابتدا می توان به دولت توسل کرد و درخواست ارائه یارانه داشته باشیم که دربسیاری از کشورها انجام می شود و اتفاق بدی نیست، ولی در عمل و هنگام اجرای برنامه های در تخصیص منابع اجرای این سیاست نیز متوقف می شود، ولی مدلی که جهت صندوق بعد انداز یکم در نظر گرفتیم می تواند مدل مناسبی باشد. در این مدل به هر بعد انداز کننده تا ۶ برابر تسهیلات می دهیم که جهت زوج ها این میزان ۱۲ برابر هست. به نظر من از این طریق از دولت یارانه نمی گیریم و سیستم خود سپاه خواهد بود. تعداد افرادی که تاکنون این مدل بعد انداز کرده اند، به ۲۶۰ هزار نفر رسیده هست. این تسهیلات با قیمت ۸ درصد به متقاضیان داده می شود که اگر نمایندگان شورا مایل باشند می توان رییس بانک مسکن را به شورا آورد تا در این خصوص توضیحات کاملی ارائه کند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | میلیون | پروانه | پروانه | میلیونی | شهرسازی | سال آینده | عباس آخوندی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs